A sudija: Aćimović Aleksandar
B sudija: Elezović Stefan
Kontrolor: Sekulić Milivoj