A sudija: Tarajić Davor
B sudija: Andonovski Vladan
Kontrolor: Sekulić Milivoj