A sudija: Vučić Vladimir
B sudija: Obradović Marko
Delegat: Kosanović Danijela