A sudija: Bubanja Nikodin
B sudija: Crnjanski Vojislav
Kontrolor: Knežević Dobrosav