Na sednici Upravnog odbora Rukometnog saveza Srbije, održanoj dana 28.12.2020 u Beogradu, usvojen je izmenjen kalendar takmičenja u Super B rukometnoj ligi za muškarce i žene.

Obaveštenje o izmenjenom kalendaru takmičenja

Takođe je i Zajednica trenera Rukometnog saveza Srbije 25.12.2020 godine u Kragujevcu održala svoju sednicu Upravnog odbora i pritom donela sledeće odluke:

1. Uplatu svih članarina, mogu izvršiti samo fizička lica – treneri, članovi Zajednice. U slučaju da uplatu izvrši pravno lice – klub, uplata će biti vraćena, kao pogrešna.
2. U skladu sa članom 5. Pravilnikom o knjizi članova a u cilju ažuriranja podataka, obavezuju se svi treneri, članovi Zajednice trenera, da elektronskim putem na meil adresu ztrss1@gmail.com dostave popunjen Obrazac – Evidencioni list člana (u prilogu), Obrazac se dostavlja u wordu, popunjen ćirilicom, bez potpisivanja, sa lične adrese elektronske pošte člana. U prilogu popunjenog obrasca, obavezna je dostava očitane lične karte, ili fotokopirane, ako je bez čipa. Dostavu navedenih podataka potrebno je izvršiti u roku od 5 dana.
3. Dostava 7 broja časopisa „40 h 20“, vršiće se poštanskom dostavom na lične adresu članova.
ZAJEDNICA

Pravilnik o knjizi članova sportskih udruženja, društva i saveza

Evidencioni list člana