A sudija: Aćimović Aleksandar
B sudija: Elezović Stefan
Kontrolor: Mikić Zoran

Junior-Srem