A sudija: Jevremović Bojan
B sudija: Radosavljević Vukaš
Kontrolor: Petar Boričić